Bestyrelsesmøde


Begivenhedsdetaljer


Dette er første møde efter generalforsamlingen.

Her skal vælges næstformand og sekretær. øvrige ansvarsområder skal fordeles.
Mødekalender skal ligeledes udarbejdes.