Vores Drøm

I KVIK Næstved drømmer vi stort.
På baggrund af plads-situationen i klubben, og adskillige ønsker fra vores medlemmer, er vi påbegyndt det indledende arbejde ift. at klarlægge om det er muligt at bygge vores eget bordtenniscenter i tæt samarbejde med Næstved Kommune.
Det er en lang proces, og ingen må forvente hurtige resultater.

Grundet projektets omfang, og folks interesse i projektet, er denne underside oprettet, hvor man løbende vil kunne orientere sig om projektet.
For at samle trådene, har bestyrelsen nedsat et udvalg til at drive projektet, som er navngivet ”Spillestedsudvalget”. Har du spørgsmål, eller mener du at kunne bidrage til projektet, hører udvalget meget gerne fra dig.

Spillestedsudvalget medlemmer er:

Kim Rasmussen, 21677427, kim@kviknaestved.dk
Brian Jensen, 20956381, brian@kviknaestved.dk
Michael Jensen, 20937467, jensen@kviknaestved.dk
Jonathan Nielsen, 20623350, jonathan@kviknaestved.dk

Spillestedsudvalget koordinerer og inddrager væsentlige kapaciteter løbende i projektet.
Udvalget har allerede gjort brug af en række forskellige medlemmer, som hver især har kompetencer i forskellige retninger
De 5 faser er udgangspunkter, og er hverken fyldestgørende eller endelige, men tjener til formål at orientere KVIK Næstveds medlemmer om status på projektet.

Vi befinde os pt. i Fase 1.
Fase 1: Idegenerering
Spillestedsudvalget udarbejder en foreløbig plan for projektet, indhenter byggetilbud, planlægger forløb og indsender det indledende oplæg til Næstved Kommune.
Det står klart, at KVIK Næstveds økonomi er for skrøbelig til selv at kunne bære et sådant projekt, og at vi derfor er helt afhængige af kommunens velvillighed til at indgå i projektet.
KVIK Næstveds ansøgning om kommunale midler kan ses på Næstved Kommunes budgetblog, eller i fanen ”Ansøgning til Næstved Kommune”.
Målet hermed er opstart af en dialog med Næstved Kommune og tilkendegivelse af indledningsvis interesse.

Fase 2: Dialog med Næstved Kommune – Specificering af projekt
Fase 2 er dialogen med Næstved Kommune, hvor både byggeprojektet og finansieringen heraf planlægges i samspil mellem klubben og kommunen.
I dette fase skal alle finansielle anliggender aftales, byggeaftaler og -tilladelser skal i hus, og behovet for egenfinansiering skal klarlægges, ligesom KVIK Næstved skal vurdere om denne grad af egenfinansiering er mulig. I denne fase inddrages konsulenter fra DGI, samt en række andre eksterne ressourcer.

Det er udvalgets mål, at Fase 2 vil afsluttes med et fastlagt budget for byggeprocessen, en projektplan for byggeriet og en aftale om støtte til fortløbende drift i Fase 5.

Fase 3: Fundraising
Fase 3 er jagten på egenfinansieringen, som KVIK Næstved skal bringe til bordet, for at projektet iværksættes. Aftalerne i Fase 2 vil opstille et behov for restfinansiering, som KVIK Næstved vil søge igennem fonde, puljer, sponsorer og evt. andet.
Denne fase kan blive lang, afhængig af hvilket tal vi skal nå op på, og i hvilken grad vi har held med ansøgningerne. Det er dog et klarlagt mål, at Fase 2 skal afsluttes med tilkendegivelse fra Næstved Kommune om tilskud, før Fase 3 påbegyndes.
Vi skal ganske enkelt vide hvad vi skal bruge, før vi beder om det, og demonstrere overfor fonde at dette er et fælles projekt med flere interessenter.

Fase 4: Konstruktion
Når finansieringen er i hus påbegyndes selve konstruktionen.
Klargøring af grunden, støbning af fundament og opførelse af selve byggeriet.
Det anslås groft, at denne proces vil tage ca. 6 måneder under projektledelse af Glumsø Tømmerfirma og Rasmussen El.

Fase 5: Ibrugtagning og drift
Når dagen kommer, og den første bold kan slås i det nye bordtenniscenter, har en driftsplan ligget klar siden Fase 2. Det er en forudsætning for hele projektet, at KVIK Næstved udarbejder og følger en driftsplan for de videre økonomiske forhold, og det er derfor ligeledes afgørende, at klubben bestræber sig på dels konstruktion der muliggør besparelser på den fremtidige drift, dels fremskaffer finansieringen til disse foranstaltninger inden driften påbegyndes, og dels planlægger sine fremtidige aktiviteter på både omkostningsminimerende og indtjeningsgenererende vis.
Det er ligeledes afgørende, at Næstved Kommune i nogen grad er inde over et langsigtet tilsagn om fortløbende støtte til driftsaktiviteter, ligesom det er tilfældet i de nuværende lokaler (men i mindre omfang i det nye center)
Spillestedsudvalget har til Næstved Kommune indgivet en officiel ansøgning om midler og grund til byggeprojektet.
Denne ansøgning er offentlig, og kan ses på Næstved Kommunes budgetblog her
Du kan også læse indlægget her:

KVIK Næstved – en institution i Næstved
”KVIK Næstved” er en af Danmarks ældste og mest traditionsrige bordtennisklubber.
Igennem 65 år har klubben tilbudt byens godtfolk sejre, oplevelser og venskaber for livet, og ligestillet modstandere for en stund på tværs af alder, etnicitet, indkomst og social rang.
Klubben favner bredt fra den helt nye begynder til 1. division, fra ihærdige Noah på 7 til Henning på 74, der efter et halvt år i klubben nu har lagt sin blodtryksregulerende medicin på hylden.
Klubben har opfostret Danmarks bedste bordtennisspiller igennem tiderne, tidl. Europamester Michael Maze, der også tog medaljer ved både OL og VM.
Efter en satsning på voksne begyndere for 3 år siden, samt en ungdomskampagne sidste sæson, er klubben nu vokset fra 50 til små 100 medlemmer.

Lokalerne
KVIK Næstved har de sidste årtier haft hjemme under loftet i Herlufsholmhallen.
Vi har 6 borde stående, uden mulighed for at udvide.
Herlufsholmhallen har tjent os godt, men står nu ikke længere mål med vores ambitioner og udviklingsmuligheder, som vi især ser ligge på bredde- ungdoms-og ældreområdet.
Pladsen er det sværeste for os.
Vi står ofte 30 mand om 6 borde med skråvægge, og med flere medlemmer kommer flere turneringshold, som alle skal spille 9 hjemmekampe i løbet af en sæson.
Dette betyder aflyste træninger, frustrationer, og introduktionen af ord som medlemsstop og begrænsninger.
Endelig er der trappen, ikke mindst fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.
15 meter op af en vakkelvorn trappe med trin uden bagkant afholder potentielle medlemmer fra at deltage, og vi får stadig flere klager fra modstanderhold over både trappen, forholdene i lokalet (som pænt sagt ikke er 2018-standard) og at de ikke kan komme til på de 6 borde i ordentlig tid inden kampene.
Men skal de det, så skal vi aflyse vores ungdomstræning, og det skal vel heller ikke gå ud over børnene?

Hvorfor nu?
Vores filosofi er, at bordtennis er for alle, og at alle har ret til gode oplevelser med sporten uanset niveau.
Med skolereformen og mere skemalagt skoletid, ønsker vi at skabe bedre rammevilkår for kommunens børn og skoler.
Læg dertil, at DGI og DIF i disse år kører en række initiativer for +60-bordtennis, da bordtennis internationalt er anerkendt som verdens bedste sport for ældre pga. effekten på koordination, hjerte/kar-sygdomme, blodtryk, Alzheimers mv.
Vores venskabsklubber rundt i landet har opnået store resultater med +60-bordtennis, hvor Roskilde har fået yderligere 130 spillere, en Århus-klub 100 spillere, Brønshøj over 100 spillere osv., alene i +60-segmentet. Den vogn skal vi med på.

Hvad vil vi så?
Vi vil bygge en hal.
Et stort, flot bordtenniscenter med 12-14 borde stående permanent, med plads til alle, og med de mål/lys/gulv der udover at rumme bredden også muliggør bordtennis på højeste niveau.
Vi vil kunne tilbyde bordtennis til alle, ung som gammel, på alle tider af dagen.
Vi vil tilbyde ungdommen, bredden og ældresporten en mulighed, som ikke eksisterer i dag.
Vi vil have mulighed for handicap-bordtennis, og faciliteterne til at afholde stævner og trække 800 mennesker til Næstved ad gangen, landskampe med TV-dækning og meget mere.
Vi vil løfte Næstved igennem bordtennis.
For kan det virkelig passe, at man i Danmarks 11.-største by ikke kan komme til at spille verdens største sportsgren?

Lokation
Vi drømmer om at lægge hallen ved A-broen lige overfor Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, som nabo til den fremtidige svømmehal.
Med boldbanerne tilhørende skolen (Ringvejen/Kalbyrisvej), vil dette område kunne blive et centralt idrætscentrum, med enorm daglig eksponering grundet Ringvejen, og placeringen lige overfor skolen.
Her er nem adgang for biler, cykler, gående og busser, gode parkerings-muligheder, og kommunen ejer allerede grunden.
Er dette ikke muligt, ønsker vi en central grund på ca. 1500-2000 m2 inkl. parkeringsforhold, hvor adgangen for medlemmer i alle aldre (og transportmidler) er afgørende.

Hvem får gavn af et bordtenniscenter?
Vi ønsker at skabe de optimale rammer for 3 grupper: Ældre, skolerne og bredden.
Vi tror på at bygge en klub op nedefra, og få bredden med.
Sådan kører vores klub nu, og det er dette vi vil udvide.
Skolerne kan anvende faciliteterne i undervisningen, ældre i løbet af dagen, og vi kan opnå et hidtil uset samspil imellem kommune og bordtennisklub på tværs af aldersgrupper til gavn for alle involverede, og som en mulig stærk samarbejdspartner i Næstved Kommunes ”Bevæg dig for livet”-projekt.

Økonomi
Vi ønsker at bygge en bæredygtig hal med ca. 650 m2 halgulv (til reference: en håndboldbane er 800 m2), samt faciliteter til omklædning og opholdsrum, med solceller til opvarmning af vand/el.
Vores estimater (på baggrund af indhentede tilbud) går på ca. DKK 3,5 million inkl. moms for selve byggeprojektet inkl. fundament, eksklusive grund og klargøring af denne.
Da behovet for centeret er dybfølt i hele klubben, har adskillige håndværksuddannede medlemmer stillet deres arbejdskraft til rådighed, hvilket vil kunne presse omkostningerne ned.
Andre medlemmer har ligeledes givet tilsagn om at stille som garant for et evt. realkreditlån til projektet, skulle lånefinansiere blive nødvendigt frem imod at blive en selvejende institution.
I så fald ønsker vi en aftale med Næstved Kommune om årlig støtte til omk. relateret til afvikling af optaget gæld, samt drift.
Dog ønsker vi af hensyn til den økonomiske bæredygtighed i den efterfølgende drift at lægge flest mulige midler i byggefasen, og derved minimere fremtidige gældsforpligtelser.
Vi ønsker derfor at ansøge Næstved Kommune om at stille en grund til rådighed (som kommunen allerede ejer), samt at afholde omk. til klargørelse af denne grund inkl. parkeringsfaciliteter.
Ligeledes ønsker vi at søge et tilskud på DKK 3 millioner til selve byggeprojektet.
Estimaterne opdateres løbende på www.kviknaestved.dk/voresdroem.
Det ligger fast at projektet i sin helhed er helt afhængig af opbakning og tilskud fra Næstved Kommune.

Hvad hvis vi IKKE gør det?
Dette er tiden i KVIK Næstved.
Vi er stærke nu, med mange forskellige ressourcer i klubben.
Rykker vi ikke på denne mulighed går vi glip af frugterne af DGI/DIF’s store arbejde, en væsentlig medlemstilgang og muligheden for at rykke store arrangementer til Næstved.
Vi får flere tilfælde af aldersrelaterede dårligdomme i Næstved, og fraflytning af allerede aktive medlemmer.
I skrivende stund opfører Roskilde Kommune en bordtennishal til DKK 10 millioner alene finansieret af kommunale midler, Slagelse har bygget et splinternyt bordtenniscenter, og vi har 6 gamle borde stående for enden af en trappe mange ikke tør gå op ad.
Endelig vil Næstved Kommune med denne investering i egen fremtid rykke betragteligt frem fra en lidet flatterende 92.-plads ud af 93 kommuner på listen over tilskud til idræt.
Lad os mærke Næstved sammen, og lad Næstved mærke os.
Denne fane opdateres løbende, hvorfor materiale kan blive erstattet af andet.
I første omgang indsættes hhv. tilbud fra entreprenør på selve konstruktionen, inkl. overslags-beregninger udarbejdet af Glumsø Tømmerfirma og Rasmussen El.Nedenfor vises første udkast til hallens layout. Bemærk at dette tegning tager udgangspunkt i en 630 m2 hal.
Entreprenørens tal tager udgangspunkt i en 780 m2 hal (udvendige mål), som giver ca. 722 m2 indendørs.
Udgangspunktet er, at vi vil følge VT-hallens mål, altså den større.
Derfor er målene fleksible, og der vil skulle udarbejdes mere konkrete tegninger, når projektet når Fase 2.
Bemærk at der – udover det tegnede – vil være en etage ovenpå hhv. klublokale, badefaciliteter og depotrum, som vil give yderligere ca. 80 m2 opholds/tilskuerplads.