Bestyrelsen

Klik på bestyrelsesmedlem for at se kontaktinfo.

Kim Rasmussen
Formand
Michael Priess
Næstformand
Søren Langhorn
Sekretær
Bjarne Jørgensen
Økonomiansvarlig
Brian Jensen
Medlem af sponsorudvalget
Michael Jensen
Sportslig leder
Steen Hadsbjerg
1. Supplant

Personer omkring ledelsen, men ikke medlemmer af bestyrelsen:

Steen Nedergaard Jensen
ØBTU Turneringsansvarlig & Revisor
Bo Nielsen
Revisor
Thomas Petersen
Webmaster

På generalforsamlingen den 17/5-17 blev det besluttet at referater fra bestyrelsesmøder skulle vises offentligt.

Referater kan læses her