Beretning fra Generalforsamling

Årets generalforsamling, forløb endnu engang stille og roligt. Formanden bød velkommen til alle de fremmødte og til at dirigere forsamlingen, blev Mogens Mørkeberg valgt.
Efter valget af dirigent, blev der afholdt et minuts stilhed til ære for Jan Mumba Rasmussen, der døde i oktober.

Formanden aflagde herefter sin beretning, hvor han selvfølgelig også kom ind, på det store tab for klubben, da vi mistede Mumba. Kim fortalte også om stor fremgang på medlemstallet, og om den generelle gode stemning, der er i klubben. Stor ros til alle klubbens trænere.
Kim Rasmussen aflagde også en beretning for alle turneringsholdene, og hvordan de har klaret sig i sæsonen.

Michael Jensen fortalte, om de sportslige resultater i sæsonen. Hele denne beretning kan man læse her.

Økonomiansvarlig, Bjarne Jørgensen fortalte om klubbens regnskab for sæsonen, og alle de fremmødte fik et indblik i klubbens regnskab, som er endt med et pænt overskud.

På valg til bestyrelsen, var Bjarne Jørgensen, Michael Jensen og Mads Jørgensen. Alle tre ønskede genvalg, og der var ingen modkandidater, så alle tre blev valgt for de næste to år.

Som suppleant til bestyrelsen, blev Stefan Cortz genvalgt for det næste år. Begge klubbens revisorer, Bo Nielsen og Steen Jensen, blev også genvalgt.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand, Kim Rasmussen (valg i lige år)
Kasserer, Bjarne Jørgensen (valg i ulige år)
Jonathan Nielsen (valg i lige år)
Michael Jensen (valg i ulige år)
Brian Jensen (valg i lige år)
Mads Jørgensen (valg i ulige år)

Et af højdepunkterne på generalforsamling, er altid uddelingen af Årets Leder pokal. Michael Jensen afslørede, at denne pris og ære i denne sæson, er gået til Thomas Petersen, for sit store arbejde med hjemmesiden og meget andet godt for klubben. Der vil senere på hjemmesiden, komme et portræt af årets leder.

Generalforsamlingen herefter blev afsluttet af dirigent, Mogens Mørkeberg.

Man kan læse Jonathan Nielsens referatet fra generalforsamlingen herunder:

Referat KVIK Næstved Generalforsamling 2019