Generalforsamling 2019

Alle klubbens medlemmer, ledere, trænere og forældre indkaldes til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag, den 15. maj 2019, kl. 19.00 i Herlufsholm Hallens kursuscenter.

Bestyrelsen håber selvfølgelig på en stor tilslutning til årets generalforsamling. Udover beretninger fra formand og udvalgene, samt valg til bestyrelsen, har man som medlem også selv chancen for at komme med gode idéer til bestyrelsen.

Hvis man har forslag, idéer eller ændringer til klublovene, man ønsker behandlet, skal man indsende det til Formand, Kim Rasmussen, 8 dage før generalforsamlingen.

Det er også på generalforsamlingen at vi skal kårer og hylde Årets Leder i KVIK Næstved.

Man kan se indkaldelsen her:

Generalforsamling KVIK 2019