Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 18. maj 2016 uden den store dramatik, men også med nyt blod til bestyrelsen.
Formand, Kim Rasmussen bød velkommen til de fremmødte og Jan Rasmussen blev valgt til dirigent.

Formanden aflagde herefter sin beretning, som efter nogle kommentarer blev godkendt af forsamlingen. Turneringsudvalget og spilleudvalget aflagde også beretninger om sæsonens sportslige højdepunkter. Læs her beretning-spilleudvalget-15-16
Kasserer Bjarne Jørgensen fremlagde regnskabet og efter overskud de sidste 3 år, var dette regnskab med et underskud.

Der var valg til bestyrelsen. Formand, Kim Rasmussen var på valg og han ønskede selv at forsætte og under stor jubel blev han genvalgt til en ny 2-årig periode.
Steen Hadsbjerg og Nick Olsen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter henholdsvis 2 og 4 år i bestyrelsen. En stor TAK til dem begge for deres tid i KVIK ledelsen.

Nye ansigter i bestyrelsen bliver Morten Eslund og Jonathan Nielsen valgt for 2 år og Mads Jørgensen valgt for 1 år.
Herefter er KVIK Næstved bestyrelsen:

Formand, Kim Rasmussen (valgt i lige år)
Kasserer, Bjarne Jørgensen (valgt i ulige år)
Medlem, Jonathan Nielsen (valgt i lige år)
Medlem, Michael Jensen (valgt i ulige år)
Medlem, Mads Jørgensen (valgt i ulige år)
Medlem, Morten Eslund (valgt i lige år)

Under punktet evt. blev Årets leder kåret og i denne sæson blev valget på Mads Jørgensen, som har gjort en stor arbejdsindsats med talent træningen og ved stævner.

Årets ledermøde skal afholdes den 4/6-16.