God generalforsamling

Årets generalforsamling blev endnu engang afviklet, uden den helt store dramatik.
Det blev derimod en anderledes generalforsamling med nye ansigter og en ikke helt almindelig beretning.

For et par år siden, inviteret klubben til grillpølser inden mødet. Det er hermed blevet en fast tradition og denne gang var der også kommet flere medlemmer til en pølsesnak udenfor Herlufsholm hallen, inden mødet gik igang. Dejligt at se så mange medlemmer komme til generalforsamlingen.

Formand, Kim Rasmussen bød velkommen og som første punkt på dagsorden, blev Mogens Mørkeberg valgt som dirigent. 
Herefter kunne mødet starte med formandens beretning. Kim Rasmussen kunne berette om en god sæson med mange nye seniorspillere, men desværre ikke så mange nye ungdomsspillere. Kim fortalte videre om et nyrenoveret klublokale, om Ribe turen, Mumba cup og flere andre spændende ting i sin 13 min lange beretning. 
Formandens beretning blev godkendt med klapsalver.

Herefter var det Michael Jensens tur til hans sportslige gennemgang af sæsonen. Men inden det blev fremlagt, ville Jensen fortælle hvorfor han ville stoppe i bestyrelsen, som han varslede allerede sidste år.

Det blev derfor en lang historisk tale, der startede i 1983, hvor Jensen for første gang blev træner for et hold drengespillere. Siden dengang, er det blev til rigtig mange træningspas, stævner og rejser med bordtennis, udvikling af spillere og mennesker. Ikke kun i KVIK Næstved, men også i SBTU, ØBTU og Bordtennis Danmark.
Der kom mange spændende fortællinger i beretningen.
Men, da det hele startede som træner og leder i 1983, er det nu 40 år siden, at Jensen uafbrudt har været træner og leder i bordtennissporten. Derfor er det tid til at trappe ned og første skridt, er at træde ud af bestyrelsen.

Tilbage til denne sæson, fortalte Jensen i sin beretning, om serie 1 holdet, der har spillet sig i Danmarksserien, hvilket er glædelig for de gode juniorspillere vi har i klubben. De samme spillere, har i juniorligaen spillet sig frem til en 5. plads. 
Nogle få andre resultater blev nævnt og man kan læse beretningen her.

Kim Rasmussen berettede i Bimmes fravær om turneringen.
Efter formandens og de sportslige beretninger, var det tid til at høre om økonomien i klubben. Bjarne Jørgensen skulle fremlægge regnskabet, men inden han gjorde det, ville han oplyse at han stoppede i klubben som kasserer.
Bjarne startede som medlem af bestyrelsen i 2004 og har været kasserer i KVIK siden 2008.
Bjarnes sidste regnskab, blev et flot overskud, som blev modtaget af klapsalver af forsamlingen.

Herefter var det tid til valg til bestyrelsen. Men inden valget, ville Formanden takke, Michael Jensen og Bjarne Jørgensen for deres store indsats i KVIK Næstveds bestyrelse.
Bjarne og Jensen har tilsammen siddet i 50 år i bestyrelsen, hvilket er helt vildt.
Som nyvalgt kasserer, blev Morten Eriksen valgt ind i bestyrelsen. Sandi Madsen blev valgt ind som medlem. Michael Priess var ligeledes på valg og han modtog genvalg til bestyrelsen.

Til de 2 supplant pladser, blev Steen Hadsbjerg og Michael Jensen valgt.
Revisorene, Bo Nielsen og Steen Jensen fortsætter også.

Herefter ser KVIK Næstveds bestyrelse således ud:

Formand, Kim Rasmussen (på valg i lige år)
Kasserer, Morten Eriksen (på valg i ulige år)
Søren Langhorn (på valg i lige år)
Sandi Madsen (på valg i ulige år)
Brian Jensen (på valg i lige år)
Michael Priess (på valg i ulige år)

Under sidste punkt som er Eventuelt, skulle Årets leder kåres.
Steen Jensen blev kåret som årets leder i KVIK Næstved. Steen var desværre ikke tilstede på generalforsamlingen, så han vil få overrakt den flotte pokal på et senere tidspunkt.

Der var ikke flere bemærkninger fra ledelsen eller forsamlingen, så dirigent Mørkeberg takkede for god ro og orden.

Men kan læse hele referatet fra generalforsamlingen herunder:

Referat Generalforsamling KVIK Næstved maj 2023