KVIK Næstved i 3. division

Det er nu endeligt afklaret, at KVIK Næstveds Østseriehold, der vandt kredsfinalen 8-4 over Helsingør, af DBTU er kendt endegyldigt oprykningsberettiget, og derved i næste sæson vil være at finde i 3. division.

Dette synes for de fleste selvfølgeligt, men et kringlet reglement omkring udtrædelsen af overbygningen med Holme Olstrup har givet store vanskeligheder, og DBTUs holdning var indtil i dag, at holdet ikke kunne rykke op bl.a. pga. overbygningens tilstedeværelse i 3. division i år. KVIK Næstved har været af anden mening, og har igennem den seneste halvanden måned afholdt en række meningsudvekslinger med DBTU. Som resultat er KVIK Næstved i dag blevet meddelt, at DBTUs holdning ændres til vores fordel. DBTU skriver blandt andet i afgørelsen:

”…Turneringsudvalget har derfor besluttet at fejlen og den uklare formulering skal komme Kvik Næstved til gavn, og at Kvik Næstved derfor kan rykke direkte op i 3. division.”

Dette er fantastiske nyheder for klubben, specielt set i lyset af vores 1. divisionsspilleres videre engagement i klubben.
Vi får nu mulighed for et ganske slagkraftigt 3.divisions-hold, og kan genrejse KVIK Næstved i divisionsbordtennis, ovenpå et sundt fundament af både ungdom bredde, ungdom elite og senior bredde.