Formandsskifte

Til klubbens årlige generalforsamling meddelte Formand, Kim Rasmussen at han siger stop med arbejdet i bestyrelsen. Kim har siddet i KVIKs bestyrelse i 30 år. Flere omgange som næstformand.
Han var Formand en kort periode sidst i 90érne, igen næstformand frem til 2012, hvor daværende formand, Jan Rasmussen forlod posten, dagen før KVIKs 60 års dag. Siden 1. oktober 2012, har Kim Rasmussen været formand i KVIK Næstved. Kim fortalte i sin beretning, at han vil stoppe og gøre plads til noget nyt blod. 

Det bliver bestyrelsesmedlem, Brian Jensen, der overtager formandsposten for en 2-årige periode. Brian Jensen er den person i den nuværende bestyrelse, der har siddet i længst tid, men også en person, som alle i klubben kender og kan tale med. Brian kom som forældre i KVIK, men meldte sig hurtig ind i klubben og deltog aktivt i træning og kampe.

Brian har været meget aktiv til stævner og fungeret som holdleder for serie 3 og det seneste år for juniorligaholdet. Brian blev her i 2024 også medlem af det sportslige udvalg. Alle medlemmer, trænere, ledere og forældre i KVIK Næstved, ser frem til et godt samarbejde med den nye formand. 

Som nyt medlem i KVIKs bestyrelse er Martin Kaltoft, der afløser Brian Jensen som medlem. På valg, var også Søren Langhorn og han fortsætter som medlem i bestyrelsen de næste 2 år. Det er en bestyrelsen uden den store erfaring, men med mange gode idéer for fremtiden. Det glæder alle i KVIK sig til.

Man kan se hele bestyrelsen her. 

Endnu engang var der et pænt fremmøde til generalforsamlingen, som i øvrigt startede med grillpølser foran Herlufsholm Hallen. Der var mange gode snakke på mødet og der kom flere gode idéer til den nye ledelse. Som det sidste punkt på dagsorden var uddeling af årets lederpokal. Det blev den populære ungdomstræner, Jesper Jørgensen, der blev årets leder i KVIK. Her på siden vil der senere kom et indlæg med Jesper. 
Dirigent, Mogens Mørkeberg, sluttede herefter generalforsamlingen.

Herunder kan man læse referatet fra hele møde, samt beretningen fra spilleudvalget. 

Generalforsamling onsdag den 29. maj 2024