Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt i Herlufsholm Hallens kursuscenter og her bød Formand, Kim Rasmussen velkommen til de fremmødte. Jan Rasmussen blev valgt til dirigent og herefter aflagde Kim Rasmussen formandens beretning.

Kim fortalte om det gode samarbejde med kommunens skoler, hvor vi træner. Kim kunne også berette om tilbagegang hos ungdomsmedlemmerne, men der er dog en lille fremgang de seneste måneder.
Beretningen blev herefter godkendt og derefter aflagde Michael Jensen den sportslige beretning, som man kan læse her beretning-spilleudvalget-14-15
Kim Rasmussen fortalte også om turneringen, hvor vores seniorhold ikke helt har leveret varen i denne sæson.

Bjarne Jørgensen fremlagde regnskabet som gav et pænt overskud og viser at klubben har en sund økonomi.
Jan Rasmussen havde indsendt forslag til en rettelse i lovene, hvor vi fremover skal udsende indkaldelsen til generalforsamlingen til alle medlemmer pr. mail.
På valg til bestyrelsen var Bjarne Jørgensen, som blev valgt for en 2-årig periode og det samme gjorde medlem, Michael Jensen. Bestyrelsen har ret til selv at finde et 6. medlem til den bestyrelsen.
Formand, Kim Rasmussen udnævnte Steen Hadsbjerg til Årets Leder i KVIK.