Farvel til 1. division

Som de fleste er bekendt med, så har KVIK Næstved de sidste 3 sæsoner samarbejdet med Holme Olstrup Bordtennis om en overbygning, for senior divisions-holdene i Næstved kommune, kaldet Næstved Bordtennis.

Efter 3 år er samarbejdet nu opsagt med effekt fra slutningen af denne sæson, og overbygningen Næstved Bordtennis vil derfor ophøre ved udgangen af denne sæson.

Skilsmissen har gjort, at vi efterfølgende har skulle fordele DT-licenserne, altså divisions-holdene, imellem klubberne. KVIK Næstved har ønsket at hver klub får de licenser tilbage de har bragt ind i samarbejdet, imens Holme Olstrup har ønsket at få tildelt samtlige licenser.

Grundet stridigheder om kontrakten, og i særdeleshed et efterfølgende tillæg til denne, har klubberne ikke selv været i stand til at nå til enighed om fordelingen. Derfor blev DBTU inddraget i sagen, hvor Turneringsudvalget (TU) igennem et stykke tid behandlede sagen.

TUs beslutning var at følge KVIK Næstveds anbefaling, og altså tildele hhv. Elitedivision og 3. division til Holme Olstrup, og 1. division til KVIK Næstved. Holme Olstrup ankede imidlertid denne afgørelse, som nu blev taget op af Appeludvalget.
Dette udvalg behandlede ligeledes sagen, som igen blev afgjort til KVIK Næstveds fordel.
Atter engang appellerede Holme Olstrup sagen, og sendte dermed sagen for landets højeste sportsinstans Dansk Idræts Forbund (DIF).

DIF vendte tirsdag eftermiddag tilbage med den, for KVIK overraskende melding, at de har besluttet at tildele Holme Olstrup samtlige DT-licenser. Da DIF er højeste instans, og deres beslutning dermed ikke kan ankes, og KVIK Næstved i øvrigt til hver instans på forhånd har meddelt, at de ville respektere denne instans beslutning, er sagen dermed af regne for lukket.

Vi er derfor fra den kommende sæson 18-19, uden et 1. divisionshold. Men vi er også KVIK Næstved, som en hel klub, uden at være bundet sammen med nogen.
Denne sag vedrøre ingen andre turneringshold i KVIK Næstved, og alt fortsætter som normalt for alle medlemmer, træningsgrupper og hold under ØBTU.